To, że została Pani/Pan naszym Klientem jest dla nas ogromnym zaszczytem i wyzwaniem, aby służyć Pani/Panu jak najlepiej. Wierzymy w to, że robiąc zakupy u nas zostaną spełnione w pełni  Pani/Pana  oczekiwania.

Jeśli jednak coś pójdzie nie tak i uzna Pani/Pan, że zakupione produkty są nieodpowiednie to ma Pani/Pan prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 14 dni bez podania przyczyny.

Start terminu do odstąpienia od umowy w wykonaniu, której sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca.

 

Może Pani/Pan odstąpić od umowy sprzedaży przesyłając nam  oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone tylko pisemnie na nasz adres: Dział reklamacji i zwrotów Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodół 25 lub mailowo na adres: biuro@kwiatynacmentarz.pl w temacie koniecznie należy dopisać „ Dział reklamacji i zwrotów”.

Aby zachować termin wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem tj. 14 dni.

Proszę pamiętać, że jeśli zdecyduje się Pani/Pan odstąpić od umowy sprzedaży towaru,  spoczywa na Pani/Panu obowiązek zwrócenia do nas towaru niezwłocznie. Nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił Pani/ Pan od umowy sprzedaży.

Naszym obowiązkiem jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Pani/Pana  oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić pełną  płatność, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli korzystający z prawa do odstąpienia wybierzesz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Panią/ Pana  dodatkowych kosztów.

WAŻNE! W wypadku odstąpienia, koszty zwrotu towaru są po Pani/Pana stronie.

Ponosi Pani/Pan jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Pani/Pana z dodatkowymi kosztami.