Produkty oferowane przez sklep KwiatyNaCmentarz.pl są najwyższej jakości. Kiedy jednak pojawią się wątpliwości do zamówionych produktów, mają Państwo prawo do złożenia reklamacji.

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy mogą Państwo składać w dowolnej formie, jednak pisemna jest najbardziej skuteczna. Najlepiej złożyć ją na adres  Dział Reklamacji i Zwrotów Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodół 25 lub  mailowo na adres: biuro@kwiatynacmentarz.pl

Służymy także pomocą pod numerem telefonu +48 694 760 702 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00, sobota 9:00 – 15:00

 

Pamiętaj.

 1. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera zaraz pod odebraniu przesyłki.
 2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń zarówno opakowania zewnętrznego jak i zawartości konieczne jest sporządzenie protokołu szkodowego wraz z kurierem (druk posiada kurier)  w monecie doreczenia
 3. Brak uszkodzeń zewnętrznych opakowania nie świadczy o braku uszkodzeń wewnątrz przesyłki.
 4. Nasze przesyłki pakujemy wyłącznie w sztywny karton i oklejamy go  taśmą . Dodatkowo możemy umieścić oznaczenia ostrzegawcze typu „Ostrożnie”. Przedmioty wewnątrz zabezpieczone są taśmą transportową.
 5. Należy szczegółowo opisać wygląd zewnętrzny opakowania , a także opisać stopień uszkodzeń otrzymanego towaru.
 6. Po spisaniu protokołu należy niezwłocznie przesłać do nas jego skan wraz ze zdjęciami uszkodzeń na adres biuro@kwiatynacmentarz.pl
 7. Jest to podstawa do podjęcia jakichkolwiek kroków i rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedawca może zwrócić się do konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 11. Sprzedający pokrywa koszty związane z uznaną reklamacją.

Formularz reklamacji znajduje się tutaj.

Należy podać poniższe dane przy składaniu reklamacji:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres,
 3. Adres e-mail,
 4. Numer telefonu,
 5. Numeru rachunku, na który zostaną zwrócone środki,
 6. Przedmiot reklamacji,
 7. Numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem preferowanego sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku jej pozytywnego rozpatrzenia,
 8. Wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

Reklamowany towar mogą Państwo odesłać przesyłką pocztową wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacji na adres: Dział Reklamacji i Zwrotów Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz, Zimnodół 25.

Po otrzymaniu Państwa przesyłki rozpatrzymy reklamację w terminie do 14 dni, a o jej rozpatrzeniu poinformujemy drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Pełnowartościowy produkt lub pieniądze za reklamowany towar trafią do Państwa w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli towar ma wadę, możesz wskazać preferowany przez Państwa sposób załatwienia reklamacji:

 1. Składając oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Mogą Państwo zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
 2. Żądając wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Państwa. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Państwa żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwy lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sklep KwiatyNaCmentarz.pl

Ważne, jeśli Klient jest konsumentem koszt dostarczenia pokrywa sklep KwiatyNaCmentarz.pl.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od wydania towaru klientowi.