Blog

Wszystkich Świętych historia i tradycja święta w Polsce

Tradycja wobec zmarłych

Kościół wyraźnie wskazuje, że cześć należy się w tym dniu nie tylko beatyfikowanym i kanonizowanym, ale również wszystkim wiernym zmarłym, a których życie w zgodzie z zasadami wiary jest godne naśladowania. W tym dniu śpiewa się Litanię do Wszystkich Świętych i czci się pamięć bliskich i wszystkich zmarłych. Na początku wieku XX podczas święta szczególną opieką otaczano żebraków i osoby samotne, przesiadujące pod murami kościoła i cmentarzy. Gospodynie wypiekały małe chlebki w ilości takiej, ilu było zmarłych w rodzinie. Takie skromne posiłki wręczano żebrakom, którzy mieli modlić się za dusze zmarłych.

Jak obecnie obchodzimy Wszystkich Świętych?

W tym dniu ludzie przychodzą na cmentarze, zapalają znicze i modlą się z dusze bliskich. Mimo iż jest to święto katolickie, często święto obchodzone jest przez wyznawców innej religii. Jest to forma oddania czci i pamięci o najbliższych. Na grobach pojawiają się ozdoby w formie kwiatów i wieńców. Prawdziwe, sztuczne, jednak kwiaty jak żywe stały się symbolem pamięci o zmarłych.

Stroiki na cmentarz kwiaty jak żywe

Zarówno znicze, kwiaty, wieńce jak i stroiki dostępne są dziś także w sklepach internetowych, a jednym z najciekawszych miejsc jest sklep KwiatyNaCmentarz.pl, gdzie można znaleźć wysokiej jakości produkty dedykowane na cmentarz. Nie tylko zdobią mogiłę, ale są formą czci i pamięci o zmarłych. Składamy również ofiary na tzw. wypominki. Imiona zmarłych odczytywane z kartek to forma prośby o modlitwę za dusze zmarłych.

Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. W 837 roku papież Grzegorz IV wyznaczył 1 listopada jako dzień, kiedy zmarłym należy oddać cześć

Zdjęcie: Pixabay.com